do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska

Odpady opakowaniowe

Opakowaniem w rozumieniu Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz.U.2019.542 t.j. z dnia 2019.03.22 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.
Opakowania możemy podzielić na:

  • zwrotne - poddawane odzyskowi w warunkach pozwalających na spełnienie wymogów BHP - nadal spełniają funkcję opakowań
  • bezzwrotne - po spełnieniu swojej funkcji stają się odpadami opakowaniowymi. Opakowania tego typu, po wykorzystaniu powinny być przydatne do: odzysku przez recykling, odzysku przez kompostowanie, odzysku przez biodegradację lub odzysku energii.

Odpadami opakowaniowymi możemy więc nazwać wszystkie zużyte opakowania nienadające się do ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach.

Odpady zielone

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16 o odpadach, odpady zielone zdefiniowane są następująco:

Odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

Odpady zielone (biodegradowalne) obejmują takie materiały jak ścięta trawa, kwiaty, łodygi i liście oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządkowych, ścięte gałęzie z drzew, krzewów i żywopłotów, słoma, siano.

Jak postępować z odpadami zielonymi?

Odpady zielone należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden z poniższych sposobów:

  • gromadzić w specjalnych brązowych pojemnikach na bioodpady, które właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać od Miasta nieodpłatnie i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
  • lub dostarczyć we własnym zakresie do kompostowni na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu - Brzezie przy ul. Rybnickiej 125. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H