do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna Wybory konsumenckie Ocena cyklu życia produktu

LCA (Life Cycle Assessment) – ocena cyklu życia produktu, czyli technika mająca na celu zbadanie wpływu na środowisko, w tym ocena potencjalnych zagrożeń środowiska, jakie niesie za sobą produkt w całym okresie swojego istnienia.

Etapy cyklu życia produktu:

  • pozyskanie surowców, półproduktów,
  • produkcja,
  • użytkowanie,
  • wycofanie, likwidacja.

Dzięki ocenie cyklu życia produktu możliwa jest identyfikacja obszarów, które są odpowiedzialne za negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Identyfikacja tych obszarów umożliwia oszacowanie i ocenę konsekwencji na każdym etapie trwania cyklu życia produktu, a wyciągnięte wnioski dają możliwość wprowadzenia dobrych zmian i udoskonaleń.

Przyjazny dla środowiska i ludzi produkt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu swojego życia.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H