do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna PSZOK Odpady na PSZOK

Co możesz oddać w PSZOKu?

 • Papier
 • Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Zmieszane odpady opakowaniowe
 • Opakowania z tekstyliów, odzież i tekstylia
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony
 • Odpady niebezpieczne
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Bioodpady
 • Inne niewymienione odpady frakcje zbierane w sposób selektywny [popioły i żużle].

Pamiętaj !!!
Odpady przekazywane na PSZOK muszą być podzielone na prawidłowe frakcje, zgodne z zasadami sortowania odpadów.
Odpady komunalne na PSZOK-u będą gromadzone w specjalnych kontenerach na odpady odpowiednio opisane dla poszczególnych frakcji.

Podstawowa pojemność kontenerów wynosi od 1100 l do 36 m3.

 Zbierane flakcje na PSZOK w Raciborzu - informacja dostępna w tekście powyżej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H