do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna Projekt Konkurs dla szkół

KONKURS PLASTYCZNY - „EKOmpost – segreguj z głową”

Dla uczniów:

 • grupa wczesnoszkolna (uczniowie klas I – III i przedszkola ostatnie grupy),
 • grupa szkolna (uczniowie klas IV - VIII),
 • grupa szkolna (uczniowie szkół średnich)

Cel:

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu, funkcjonowania kompostowni, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności za środowisko. Zwiększenie zainteresowania zdobywaniem wiedzy na temat segregowania odpadów w kontekście ich biodegradowalności. Pobudzenie kreatywności uczniów i nauczycieli w doborze form pracy plastycznej i jej innowacyjności oraz współpracy uczeń nauczyciel w zakresie poprawności dydaktycznej.

Nagrody:

 • Organizator przyzna Laureatom Konkursu imienne dyplomy oraz cenne nagrody we wszystkich kategoriach dla miejsc I-III (Nagrody do 150 zł na osobę).
 • Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy przyznane przez Organizatora.
 • Wręczenie nagród i dyplomów przez Organizatora odbędzie się w okolicach 10 czerwca 2019r.

Szczegóły w dziale aktualności na naszej stronie internetowej www.kompostownia.raciborz.pl/projekt/aktualnosci 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy plastycznej w formie przestrzennej rzeźby lub na papierze (praca płaska), w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, plastelina, modelina, wycinanka, kolaż, rzeźba z dowolnych materiałów).

 1. Prace płaskie będą przyjmowane w formacie do rozmiaru A3, a rzeźby nie większe niż 30x30x30 cm.
 2. Prace muszą obrazować jedno z poniższych zagadnień:
  1. prawidłowa segregacja odpadów,
  2. recykling,
  3. kompostownia i biodegradowalność,
  4. postawy i zachowania proekologiczne oraz rozwijanie odpowiedzialności za środowisko.

Do Pracy konkursowej musi być dołączona uzupełniona ankieta sprawdzająca wiedzę Uczestnika z zakresu tematyki Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie.

prace będą przyjmowane do 31 maja 2019 r.:

Urząd Miasta Racibórz
Referat ds. Gospodarki Odpadami – pokój 20
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Prace mogą być dostarczone zbiorczo przez Dyrekcje szkół miasta Racibórz.

Regulamnin

Regulamin konkursu plastycznego wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na stronie "Regulamin konkursu". 

Kryteria oceny prac:

 1. zgodność z tematyką Konkursu
 2. samodzielność wykonania pracy i prawidłowość merytoryczną
 3. walory estetyczne
 4. technika wykonania
 5. inne szczególne walory merytoryczne, artystyczne, oryginalność
 6. ankieta

Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana do dnia 08 czerwca 2019 r. na naszej stronie internetowej www.kopostownia.raciborz.pl.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H