do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska

Segregowane odpady z terenu Raciborza odbierane są w następujących frakcjach:

 • papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
 • szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
 • metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 • odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych, tekstyliów, a w szczególności odzieży, tkanin, wełny,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zużytych opon,
 • żużli i popiołów,
 • odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrówrtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Czasowy rozkład poszczególnych frakcji odpadów

 • papier – ok 6 miesięcy
 • metale - 10 - 200 lat
 • tworzywa sztuczne – od 100 do 1000 lat
 • szkło – jego rozłożenie zajmuje ponad 4000 lat, niektóre źródła podają że nigdy
 • bioodpady – żywność, odpad organiczny 2 do 12 miesięcy

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H