do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska

Opakowanie produktu spełnia szereg ważnych funkcji, które mają duży wpływ na jego ostateczny wygląd. Dobre opakowanie powinno chronić produkt przed uszkodzeniem oraz otoczenie przed jego ewentualnym szkodliwym wpływem. Ważne jest, aby umożliwiło bezpieczny transport i przechowywanie produktu, również powinno zachęcać swoim wyglądem potencjalnych nabywców do wybrania właśnie tego produktu.

Projekt, dobranie odpowiednich materiałów oraz wytworzenie opakowania to bardzo trudnym i mało wdzięcznym zadaniem, gdyż przeważnie jest ono elementem produktu, który najszybciej trafia do kosza na śmieci.

Jak właściwie postępować z odpadami opakowaniowymi?

Dokładnie tak, jak z każdym innym odpadem - odpady opakowaniowe należy wyrzucać zgodnie z ogólnie obowiązującym podziałem na poszczególne rodzaje odpadów. 

  • opakowania szklane - pojemnik zielony
  • opakowania wykonane z papieru, kartonu - pojemnik niebieski
  • opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metali - pojemnik żółty

Przed wyrzuceniem odpadu opakowaniowego do odpowiedniego pojemnika należy usunąć z niego możliwie całą zawartość, poprzez wygarnięcie i wylanie resztek oraz jeśli jest to możliwe zgnieceniu go w celu zmniejszenia objętości. W przypadku opakowań składających się z więcej niż jednego materiału, o ile jest to możliwe, należy rozdzielić je na poszczególne elementy i wrzucić do odpowienich pojemników (np. szklaną butelkę po soku wyrzucimy do pojemnika na szkło, a nakrętkę do pojemnika na tworzywa i metale).

Miejsce zbiórki odpadów opakowaniowych:

  • Ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK przy ul. Adamczyka 10).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H