do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne (łatwopalność, toksyczność, radioaktywność itp) zagrażają zdrowiu bądź życiu ludziom i przyrodzie.

Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych są między innymi odpady niebezpieczne w tym:

  • przeterminowane leki,
  • termometry rtęciowe,
  • opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin,
  • baterie i akumulatory,
  • świetlówki,
  • inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami. 

Na terenie miasta Racibórz funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), profesjonalnie przygotowany do odbioru i magazynowania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców Raciborza z nieruchomości zamieszkałych.

Do PSZOK-a zlokalizowanego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu - dzielnica Płonia, mieszkańcy miasta mogą nieodpłatnie oddać wyżej wymienione odpady.
Dodatkowo w wyznaczonych punktach aptecznych można oddać przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe, odpady uznawane za szczególnie groźne dla środowiska.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H