do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna PSZOK Odpady niebezpieczne na PSZOK

Jakie odpady niebezpieczne możesz oddać w PSZOKu?

  • Rozpuszczalniki
  • Detergenty
  • Oleje i tłuszcze
  • Farby, tusze, fary drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  • Opakowania zawierające pozostałości po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
  • Baterie i akumulatory
  • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  • Leki
  • Oleje i tłuszcze jadalne
  • Środki ochrony roślin

Pamiętaj !!!
Odpady przekazywane na PSZOK muszą być podzielone na prawidłowe frakcje, zgodne z zasadami sortowania odpadów.
Odpady komunalne na PSZOK-u będą gromadzone w specjalnych kontenerach na odpady odpowiednio opisane dla poszczególnych frakcji.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H