do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Raciborzu

Informacje dot. kompostowania odpadów opracowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (ZZO) w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

RAKOR

Opis technologii produkcji środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „ RAKOR ”

Technologia procesu kompostowania to system pryzmowy, otwarty z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. Odzysk odpadów przebiega za pomocą procesów tlenowych, zachodzących w pryzmie kompostowej, przy udziale mikroorganizmów glebowych tj. bakterii i grzybów przy dostępie powietrza, bez wykorzystywania biologicznych i chemicznych przyspieszaczy. Odpady przetwarzane są na środek poprawiający właściwości gleby.

Opis procesu kompostowania:

 1. Pierwszym etapem cyklu produkcyjnego jest przyjęcie odpadów, zważenie na wadze samochodowej i przewiezienie ich do kompostowni na wydzielony plac magazynowania.
 2. Na placu tym następuje przygotowanie odpadów do kompostowania poprzez wydzielenie ewentualnych zanieczyszczeń takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metale i kamienie oraz ustalenie optymalnego składu chemicznego materiału kompostowanego w oparciu o wartość ilorazu C : N materiału wsadowego.
 3. Kolejnym etapem jest mieszanie i rozdrabnianie odpadów przy pomocy rozdrabniarko- mieszarki o pojemności komory zasypowej 15 m3 i wydajności 30m3/h. Załadunek odbywa się przy pomocy kołowej ładowarki teleskopowej o pojemności roboczej łyżko - krokodyla 2 m3.
 4. Po dokładnym rozdrobnieniu i wymieszaniu, biomasa składowana jest w pryzmach kompostowych o wymiarach podstawy do 5 m i wysokości do 2,4 m. Tu następuje jej przyśpieszony rozkład (humifikacja) przy samonagrzewaniu się biomasy do temperatury powyżej 50 °C (do ok. 75-85 °C). W tej temperaturze materiał ulega higienizacji oraz maleje zdolność emisji substancji zapachowych. Proces ten w zależności od warunków atmosferycznych trwa ok. 3-4 miesiące.
 5. W trakcie tej fazy kompostowania, pryzmy są kilkunastokrotnie napowietrzane przy pomocy przerzucarki do pryzm o wydajności przerzucenia do 3.600m3/h oraz nawadniane w zależności od potrzeb. Kontrola warunków wilgotnościowo-temperaturowych odbywa się codziennie za pomocą miernika HygroPalm.
 6. Następnym etapem po procesie intensywnego kompostowania i spadku temperatury poniżej 50 °C jest faza dojrzewania pośredniego zwana kompostowaniem wtórnym. Faza ta trwa ok. 7 miesięcy i wymaga dalszej kontroli stosunków powietrzno - wilgotnościowych poprzez okresowe przerzucanie i nawilżanie pryzm kompostowych.
 7. Po procesie dojrzewania pośredniego, powstały kompost zostaje przemieszczony na plac dojrzewania końcowego, gdzie na płytach ażurowych usypuje się stos kompostowy o powierzchni do 760 m2 i wysokości do 3,5 m. Proces dojrzewanie końcowego nie wymaga już napowietrzania i nawilżania i trwa ok. 15 tygodni.
 8. Po zakończeniu procesu dojrzewania końcowego i spadku temperatury poniżej 30 °C, następuje frakcjonowanie dojrzałego kompostu poprzez przesianie go sitem bębnowym o wydajności do 40 m3/h. Frakcja podsitowa o granulacji mniejszej od 20 mm to kompost przeznaczony do użytku, magazynowany do czasu wydania w zadaszonych boksach, a frakcja nadsitowa o granulacji powyżej 20 mm stanowiąca nierozłożoną część frakcji strukturalnej, zawracana jest do ponownego kompostowania.

Końcowym efektem procesu kompostownia jest środek o nazwie handlowej „RAKOR”. Jest to nawóz organiczny zaklasyfikowany do grupy środków poprawiających właściwości gleby.
„RAKOR” – produkt oferowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów – jest w 100% produktem naturalnym, wytworzonym z dostarczanych na kompostownię odpadów zielonych, takich jak trawa, liście i gałęzie. „RAKOR” jest polecany do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, szczególnie na glebach lekkich i ubogich w próchnicę, w celu zwiększenia zawartości materii organicznej i poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. świadczy usługi: sprzedaż kompostu – środka „RAKOR” wraz z dostawą.

Zakład Zagospodarowania Odpadów prowadzi usługę sprzedaży kompostu w dwóch wariantach: luzem lub w bezzwrotnym opakowaniu – worku typu big bag o pojemności 1 m3. W pierwszym przypadku w cenę usługi wliczona jest wartość kompostu, a także cena transportu pod wskazany adres. Cena transportu z kolei uzależniona jest od strefy, w jakiej znajduje się miejsce dostawy. Wybierając drugi wariant należy dodatkowo doliczyć cenę opakowania.

Odpady nadające się na kompostownię

 • ścięta trawa
 • liście z drzew,
 • ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów,
 • zielone części warzyw liściastych,
 • zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe,
 • krzewy,
 • pozostałości roślinne po zbiorach,
 • trociny, wióry i inne ścinki drewniane,
 • odpady z kory,
 • chwasty,
 • słoma,
 • siano.

Odpady nie nadające się na kompostownię

 • zepsuta żywność, mięso, kości,
 • resztki jedzenia,
 • odchody zwierzęce,
 • popiół z kominka lub z pieca,
 • zepsute owoce,
 • stary chleb,
 • resztki ugotowanych warzyw,
 • obierki z ziemniaków, owoców i warzyw,
 • skorupki jajek,
 • łupiny orzechów,
 • resztki owoców cytrusowych,
 • skórki od bananów,
 • resztki produktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie,
 • zanieczyszczona ziemia, piasek.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H