do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna PSZOK Limity odpadów na PSZOK

Ile odpadów możesz oddać do PSZOK?

  • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 01 01, 17 09 04) - w ilości maksymalnie 500 kg/rok na gospodarstwo domowe;
  • Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) - w ilości maksymalnie 300 kg/rok na gospodarstwo domowe;
  • Zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (16 01 03) - w ilości maksymalnie 8 sztuk/rok na gospodarstwo domowe.

Pamiętaj !!!
Odpady przekazywane na PSZOK muszą być podzielone na prawidłowe frakcje, zgodne z zasadami sortowania odpadów.
Odpady komunalne na PSZOK-u będą gromadzone w specjalnych kontenerach na odpady odpowiednio opisane dla poszczególnych frakcji.

 Limity na PSZOK - zawartość informacyjna dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest w tekście powyzej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H