do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
23 Czerwiec 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu wczorajszym komisja oceniła prace uczestników konkursu dla Szkół "Odpadowe ABC - PSZOKuj w Raciborzu".

Konkurs prowadzony był w ramach działań promocyjnych ""Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz" i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez Uczestnika pracy plastycznej w formie przestrzennej rzeźby lub na papierze, w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych. Ważne było aby wykonane prace nawiązywały do podstawowych zadań PSZOK i ekologii oraz aby spełniały warunki formalne w zakresie dołączonych dokumentów.

Poziom prac był bardzo wysoki, dlatego też Komisja Konkursowa pod przewodnictwem przedstawicielki Raciborskiego Centrum Kultury zdecydowała się przyznać w młodszej kategorii dodatkową nagrodę w postaci wyróżnienia.

Laureaci konkursu "Odpadowe ABC - PSZOKuj w Raciborzu" w kategorii klas 1-3

  • 1 miejsce - Leon Kwiecień reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4
  • 2 miejsce - Grzegorz Gładysz reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4
  • 3 miejsce - Oksana Kędzierska reprezentująca Szkołę Podstawową nr 4
  • Wyróżnienie - Łucja Kowalska reprezentująca Przedszkole nr 13

Laureaci konkursu "Odpadowe ABC - PSZOKuj w Raciborzu" w kategorii klas 4-8

  • 1 miejsce - Dżesika Chomiuk reprezentująca Zespół Szkół Specjalnych
  • 2 miejsce - Adam Dziki reprezentujący Zespół Szkół Specjalnych
  • 3 miejsce - Dawid Kamradek reprezentujący Katolicką Niepubliczną Szkołę Podstawową

Odbiór nagród

Informujemy, że laureaci wraz z przedstawicielem ustawowym mogą zgłaszać się po odbiór nagród do Urzędu Miasta Raciborza do pokoju nr 20, na parterze budynku, w godzinach 10.00 do 13.00, nie później niż do końca września 2021.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom sprawującym opiekę merytoryczną nad realizowanymi pracami konkursowymi.

Poniżej publikujemy galerię wybranych prac konkursowych

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H